Όλα είναι ατμός.png
X-BAR-LOGO.png
X-Bar Pro disposable / 11.90€
X-Bar Pro disposable / 11.90€

0mg / 1500 puffs

press to zoom
X-Bar Pro disposable / 11.90€
X-Bar Pro disposable / 11.90€

0mg / 1500 puffs

press to zoom
X-Bar Pro disposable / 11.90€
X-Bar Pro disposable / 11.90€

0mg / 1500 puffs

press to zoom
X-Bar Pro disposable / 11.90€
X-Bar Pro disposable / 11.90€

0mg / 1500 puffs

press to zoom